stats

Marketing Automation w liczbach. Facts and stats.

„Marketing Automation staje się coraz bardziej istotne dla sukcesu w marketingu. Odnotowało najwyższy wskaźnik wzrostu w ciągu ostatnich pięciu lat i z systemu automatyzacji e-maili, przeobraziło się w zaawansowany system przyciągania klientów.”

Główne powody aby wdrożyć Marketing Automation

–        Zarządzający marketingiem B2B uważają, że najważniejszym kryterium dla systemu Automation są po pierwsze: cena, po drugie: integracja produktu (product integration) (e.g., CRM, social, web, mobile) oraz łatwość użytkowania (Pepper Global “Marketing Automation Trends Report 2014)

–        86% marketerów uważa ‘łatwość użytkowania’ jako jedno z najważniejszych kryterium podczas rozważania narzędzi automatyzujących.(Gleanster “Q3 2013 Gleanster Marketing Automation Benchmark)

–        CMO w najlepiej funkcjonujących przedsiębiorstwach uważają, że najważniejszym powodem wdrożenia Marketing Automation jest zwiększenie przychodów (79%) i pozyskanie wysokiej jakości leadów (76%) (Gleanster “Q3 2013 Gleanster Marketing Automation Benchmark”)

–        63% firm, które przewyższają swoją konkurencję, używa zintegrowanego Marketing Automation. (The Lenskold and Pedowitz Groups, Nov 2013)

–        W ciągu zaledwie roku, liczba firm B2B z listy Fortune 500 korzystających z Marketing Automation zanotowała 112% wzrost. Obecnie już ponad połowa wdrożyła automatyzację.

Korzyści Marketing Automation:

Firmy, które stosują Marketing Automation, prosperują lepiej niż te, które tego nie zrobiły:

–        45% marketerów regularnie modyfikuje treści, tak by były efektywniejsze, w porównaniu z 28%, którzy nie stosują Marketing Automation

–        49% dostosowuje treści reklam do  etapów zakupowej podroży klienta, w porównaniu z 21%, którzy nie wdrożyli Marketing Automation

–        59% może korzystać z inteligentnego targetowania, aby wyświetlić treści, w porównaniu z 17%, którzy nie używają Marketing Automation

(The Lenskold Group, “2013 Lead-Generation Marketing Effectiveness Study” )

Firmy, które wdrożyły marketing automation dostrzegają:

–        O 100% lepszy współczynnik konwersji lead’ów

–        O 40% większą średnią wielkości transakcji

–        O 17% lepszą dokładność prognozy
(Aberdeen Group, June 2012)

88% ankietowanych marketerów, zadeklarowało, że korzysta z Marketing Automation, bądź rozważa jego wdrożenie.
(2014 Marketing Automation Trends for B2B Marketers by Regalix.)

Marketing Automation a Klient:

–        Marketing Automation odnotowało najwyższy wzrost  każdego segmentu związanego z CRM w ciągu ostatnich pięciu lat (Focus Research)

–        Klienci B2B korzystający z Marketing Automation są bardziej usatysfakcjonowani z jakości i ilości leadów, jakie otrzymują . (BuyerZone)

–        Marketing Automation redukuje ignorowane leady z 80% do 25 % (Bulldog Solutions).

5% wzrost w utrzymaniu klientów może generować 75% wzrost rentowności. Dodatkowo, pozyskanie nowego klienta kosztuje 6 razy więcej niż utrzymanie istniejącego.
(Forrester Research, Oct 2013)

Skuteczność Marketing Automation

–        Użytkownicy Marketing Automation notują 3 razy więcej leadów przechodzących w sprzedaż w ciągu jednego miesiąca.

–        Odpowiednie e-maile dostarczone przez Marketing Automation zapewniają 18 razy większe przychody niż email blasts. (Jupiter research)

–        Firmy, które stawiają na lead nuturing, generują 50 razy więcej lead’ów gotowych do sprzedaży przy kosztach niższych o 33%. (Regalix “The State of Marketing Automation”, 2014)

–        Pionierzy Marketing Automation, mają średnią konwersję lead-to-sale 1.6x większą niż średni wynik wszystkich innych. (PR20/20 “Marketingscore report”, 2014)

–        Marketerzy B2B twierdzą, że korzyścią #1, którą daje Marketing Automation, jest generowanie więcej coraz lepszych leadów. (Pepper Global “Marketing Automation Trends Report 2014)

–        Marketerzy B2C, którzy wdrożyli Marketing Automation – włączając wszystko, od urodzinowych maili, do programów cart abandonment – dostrzegli współczynnik konwersji w wysokości 50% (eMarketer “Email Marketing Benchmarks”, 2013)

78% marketerów, którzy odnoszą sukcesy twierdzi, że systemy Marketing Automation są najbardziej odpowiedzialne za zwiększenie udziału w przychodach.

Marketing Automation Facts&Stats Prezentacja:
Bez tytułu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *