Wielkie wyzwanie branży rozwiązane? Możliwość powiązania wydatków z reklam mobilnych z wydatkami z innych urządzeń i kanałów.

Kilka dni temu IgnitionOne wprowadziło do swojej oferty  MobileAssist – narzędzie, które umożliwia śledzenie konwersji między urządzeniami. Jest to przełom likwidujący dotychczasową barierę, która hamowała prawdziwy potencjał reklamy mobilnej.

Jako że konsumenci spędzają coraz więcej czasu korzystając z urządzeń przenośnych, co obejmuje 60% czasu spędzonego na użytkowanie urządzeń cyfrowych w ogóle, w porównaniu do 40% uwzględniających urządzenia stacjonarne, marketerzy lokują swoje budżety w działania reklamowe na wielu urządzeniach na raz. Wyzwanie, któremu muszą sprostać polega na tym, że większość technologii atrybucyjnych skupia się na urządzeniach stacjonarnych (desktopach), a nie przenośnych. Zależność od technologii opartej na ciasteczkach, wraz z reklamą mobilną kupowaną jako odrębny kanał, pozostawia niepełny obraz tego, jak reklama mobilna przyczynia się do konwersji.

Narzędzie MobileAssist rozwiązuje ten problem, wskazując gdzie reklama mobilna odegrała rolę we wcześniej nieprzypisanych konwersjach, tak by ukazać pełniejszy wgląd w atrybucję i efekt, jaki odniosły wydatki na reklamę mobilną  w kwestii pomyślnych sprzedaży i konwersji. Zintegrowany pulpit oraz platforma mobilna zapewnia wyjątkową przewagę, zapewniającą targetowanie między kanałami oraz kompletny obraz tego jaki udział miały wydatki poświęcone na reklamę w każdym urządzeniu.

Dzięki rozbudowanemu wglądowi w wydatki na reklamę mobilną, marketerzy mogą ulepszyć istniejące działania, oszacować optymalny poziom inwestycji w przyszłych kampaniach oraz poprawić wyniki reklamowe we wszystkich urządzeniach.

Podejście uwzględniające wszystkie kanały i urządzenia, umożliwia lepsze zrozumienie całego procesu interakcji konsumenta z marką oraz śledzenie go od początkowego rozpoznania, aż po konwersję.  Marketerzy mają zapewniony wgląd od momentu konwersji na przestrzeni wszystkich ekspozycji indywidualnego użytkownika. Te cenne dane są scentralizowane w DMP IgnitionOne, wraz z autorską metodą punktacji, używaną we wszystkich kanałach – search, display, email, social, mobile oraz przez personalizację witryny.

mobileassist